Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimage
The title of the project

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A

category
Name of the beneficiary
GMINA MIASTA GDAŃSKA
Project value
602 929 061,16 zł
Co-financing from the EU
310 900 584,68 zł
Voivodeship
pomorskie
County
m. Gdańsk
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
action
6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach
fund
Fundusz Spójności
perspective
2014 - 2020

Projekt jest częścią wieloletniej i wieloetapowej inwestycji Gminy Miasta Gdańska, realizowanej pod wspólną nazwą „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej” (GPKM), mającej na celu stworzenie i utrzymanie konkurencyjnego systemu transportu zbiorowego.

Umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IV A” została podpisana w dniu 13 grudnia 2017 r. Partnerem jest spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. Jednostką Realizującą Projekt jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Projekt jest realizowany na terenie Miasta Gdańska. Nowe linie tramwajowe zostaną zbudowane w południowych dzielnicach: Piecki – Migowo (Górny Taras Gdańska), Jasień i Ujeścisko – Łostowice. Modernizowana linia tramwajowa stanowi dojazd do plaży w dzielnicy Gdańsk Stogi. Wiaty i tablice SIP będą montowane na wytypowanych przystankach na terenie całego miasta (w tym nowobudowanych).

Projekt obejmuje 6 podstawowych zadań:

  1. budowę linii tramwajowej z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej,
  2. przebudowę infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej,  w dzielnicy Gdańsk Stogi, 3) budowę nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe; etap 1 – budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku,
  3. zakup nowego dwukierunkowego wieloczłonowego taboru tramwajowego (15 szt.),
  4. nowe wiaty przystankowe na terenie Gdańska (64 szt.),
  5. nowe tablice informacji pasażerskiej (SIP) na terenie Gdańska (84 szt.).

Zadania dotyczące budowy linii tramwajowej z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej oraz przebudowy infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej są w końcowej fazie realizacji. Trwają dostawy 15 szt. taboru tramwajowego. Pozostałe zadania są w trakcie przeprowadzania postępowań przetargowych bądź na początkowym etapie realizacji rzeczowej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Gdańska poprzez budowę i modernizację linii tramwajowych oraz zakup nowoczesnego energooszczędnego taboru tramwajowego, co zwiększy atrakcyjność czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego. Inwestycje objęte projektem spowodują poprawę warunków podróży pasażerów pod względem czasu, komfortu, dostępności i bezpieczeństwa.

*Załączone materiały zdjęciowe otrzymano z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl