Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimage
tytuł projektu

Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą

kategoria
nazwa beneficjenta
MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O.
wartość projektu
408 660 574,83 zł
dofinansowanie z UE
281 888 900,00 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m.st. Warszawa
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Projekt obejmuje zakup 130 przegubowych autobusów elektrycznych, które zgodnie ze strategią władz miasta stołecznego Warszawy będą działać w ścisłym centrum (Trakt Królewski) oraz zakup, montaż i uruchomienie punktów ładowania pantografowego dla wybranych linii autobusowych.

Trakt Królewski to reprezentacyjna część miasta z zabytkowymi budynkami, pomnikami, restauracjami, budynkami uniwersyteckimi – pełna pieszych o każdej porze dnia, z dostępem do jednej z linii metra. Ideą realizacji tego projektu jest priorytetowe traktowanie transportu publicznego, pieszych i  rowerzystów i tym samym ograniczenie ruchu samochodami prywatnymi w tym rejonie.

Autobusy funkcjonujące w tym obszarze będą elektryczne. Wprowadzanie do eksploatacji nowych autobusów, bez względu na rodzaj napędu, powoduje wyraźnie odczuwalną przez pasażerów poprawę jakości świadczonej usługi oraz wzrost komfortu podróżowania. Dla autobusów z napędem elektrycznym wartością dodaną jest również znaczne ograniczenie hałasu.

Infrastruktura szybkiego ładowania pantografów będzie zlokalizowana na krańcach linii autobusowych, co umożliwi ładowanie baterii autobusu w trakcie postoju na krańcu linii autobusowej. Nie będzie konieczności ładowania taboru w zajezdni (gdzie znajdują się ładowarki o niskiej mocy) w godzinach jego funkcjonowania na ulicach miasta, co umożliwi optymalne wykorzystanie taboru.

Główne cele projektu:

  • rozwój przyjaznych dla środowiska rodzajów transportu publicznego,
  • zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w stosunku do transportu indywidualnego, w tym przez poprawę jakości taboru i usług,
  • rozwój transportu multimodalnego oraz wspieranie przyjaznych dla środowiska rozwiązań w transporcie publicznym,
  • wzmocnienie funkcji metropolitalnej Warszawy poprzez poprawę wizerunku miasta, warunków życia i wzrost komfortu podróży, szczególnie w centrum miasta,
  • zmniejszenie ogólnego wpływu systemu transportu na środowisko,
  • ograniczenie kosztów napraw i utrzymania taboru autobusowego.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.