Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń

category
Name of the beneficiary
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
Project value
-
Co-financing from the EU
617 280 835,68 zł
Voivodeship
małopolskie
śląskie
świętokrzyskie
County
będziński
dąbrowski
kazimierski
krakowski
m. Dąbrowa Górnicza
miechowski
olkuski
proszowicki
tarnowski
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
action
7.1. Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Przedmiotem realizacji projektu jest budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4MPa o długości 168 km wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi m.in.: podziemne zespoły zaporowo — upustowe, drogi dojazdowe i zasilanie energetyczne dla zespołów zaporowo — upustowych, światłowód i automatyczne stacje ochrony katodowej gazociągu z możliwością monitoringu. Realizacja zadania obejmuje również: • budowę śluzy nadawczo odbiorczej wraz z zespołem włączeniowym (na obszarze istniejącej Tłoczni Gazu Pogórska Wola), które stanowić będzie połączenia z układami technologicznymi Tłoczni Pogórska Wola oraz z gazociągiem Strachocina-Pogórska Wola, • budowę włączenia istniejącej stacji gazowej Lisia Góra do projektowanego gazociągu DN1000 gazociągiem dolotowym DN100, MOP 8,4MPa, • budowę węzła rozdzielczo-regulacyjno-pomiarowego Swarzów wraz z odgałęzieniem do gazociągu DN700 relacji Swarzów – Zborów, likwidację fragmentu gazociągu DN250 relacji Mościce Swarzów, • przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, które kolidują bezpośrednio z projektowanym gazociągiem i jego strefą kontrolowaną lub mogą ograniczać możliwość prac w pasie montażowym, • budowę połączenia z gazociągiem relacji Tworzeń – Tworóg.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl