Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wawel – dziedzictwo dla przyszłości

kategoria
nazwa beneficjenta
ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU – PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI
wartość projektu
30 007 848,77 zł
dofinansowanie z UE
21 391 590,99 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
m. Kraków
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

W ramach projektu realizowane będą następujące działania, zgodne z ww. typami projektów: – Bezprzewodowy system indywidualnej ochrony eksponatów połączony z telewizją dozorową – Budowa windy dla niepełnosprawnych – Konserwacja architektury Dziedzińca Arkadowego w zakresie krużganków, części nawierzchni dziedzińca arkadowego oraz konserwacji tynków – Remont instalacji oświetlenia krużganków – Wymiana oświetlenia na LED w salach Zamku (Pałacu) – Monitoring i ocena zagrożeń deterioracyjnych na terenie Zamku Królewskiego na Wawelu w celu wprowadzenia wytycznych dla lepszej ochrony zbiorów – Konserwacja prewencyjna dot. badania warunków przechowywania zbiorów na ekspozycjach i w magazynach Zamku Królewskiego na Wawelu – Zaprojektowanie i wykonanie nowych gablot w Skarbcu Wawelskim – Konserwacja zabytków ruchomych i zabytkowych muzealiów, a także działania związane z digitalizacją – Opracowanie publikacji naukowej dotyczącej przeprowadzonych w ramach projektu prac badawczych i konserwatorskich – Opracowanie programu interaktywnego zwiedzania Gabinetu Włoskiego wraz z przygotowaniem 3 filmów dokumentalnych nt. zbiorów poddanych konserwacji w ramach projektu – Adaptacja pomieszczeń budynku nr 9 na Multimedialne Centrum Informacyjne, stanowiące istotny element nowej oferty kulturalno-edukacyjnej Zamku wraz z zakupem sprzętu i przygotowaniem materiałów do ekspozycji i emisji w Centrum – Stworzenie nowej wystawy stałej „Wawel Odzyskany” w pomieszczeniach budynku nr 7 wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb wystawy, działaniami aranżacyjnymi, zakupem sprzętu, przygotowaniem materiałów, w tym multimedialnych, dla potrzeb wystawy.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.