Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimage
tytuł projektu

PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH SKARBOWO- CELNYCH (PUESC)

nazwa beneficjenta
MINISTERSTWO FINANSÓW
wartość projektu
144 616 292,00 zł
dofinansowanie z UE
121 347 818,92 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
działanie
2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1„Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Projekt realizowany jest w formule programu.

Celem projektu jest poszerzenie zakresu spraw w obszarze celnym i akcyzowym, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną.

W ramach projektu prowadzona jest modernizacja Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) – budowa nowych i ulepszenie dotychczasowych komponentów SISC oraz dostarczenie infrastruktury i sprzętu na potrzeby przejść granicznych i hurtowni danych.

Modernizowanym elementem SISC jest Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – portal usługowy puesc.gov.pl, który zapewnia dwustronną i bezpieczną komunikację z klientami KAS, udostępniając elektroniczne usługi publiczne Krajowej Administracji Skarbowej w takich obszarach jak:

 • import, eksport i tranzyt towarów,
 • obrót wyrobami akcyzowymi,
 • przewóz towarów objętych systemem monitorowania,
 • statystyka obrotu handlowego towarami między państwami Unii Europejskiej.

Dla kogo

Projekt PUESC jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców i osób fizycznych, którzy dokonują obrotu towarowego z zagranicą, w tym przekraczają granicę zewnętrzną Unii Europejskiej oraz działają w obszarze akcyzowym. Są to:

 • wszyscy przedsiębiorcy polscy i zagraniczni, którzy realizują w Polsce odprawy celne,
 • przedsiębiorcy i osoby fizyczne, którzy przekraczają granicę zewnętrzną UE,
 • przedsiębiorcy, którzy obracają wyrobami akcyzowymi innymi niż wyroby znajdujące się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • podatnicy, którzy nabywają wewnątrzwspólnotowo i importują samochody osobowe oraz przedsiębiorcy obracający wyrobami akcyzowymi, które są obowiązkowo oznaczane znakami akcyzy.

Korzyści

Cyfryzacja usług ma zwiększyć wygodę i przyspieszyć procesy biznesowe realizowane przez przedsiębiorców i obywateli – jako klientów KAS. Umożliwi załatwianie spraw elektronicznie lub – przy ograniczeniu konieczności bezpośredniego kontaktu z KAS – zdalnie, niezależnie od miejsca pobytu czy prowadzonej działalności i rodzaju zastosowanej technologii.

Elektroniczne usługi publiczne KAS w Projekcie PUESC

W ramach projektu planuje się wdrożenie nowych i ulepszonych e-usług publicznych Krajowej Administracji Skarbowej związanych z:

 • odprawami celnymi – z uwzględnieniem nowych wymagań unijnych oraz konieczności ujednolicenia, elektronizacji i usprawnienia obsługi klienta przez różne służby uczestniczące w procesie, przy jednoczesnym wsparciu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu towarowego i ochrony rynku,
 • przekraczaniem granicy – w oparciu o maksymalną automatyzację i elektronizację, co pozwoli realizować proces szybko, sprawnie, zgodnie z oczekiwaniami klientów i współczesnymi standardami technologicznymi, przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznej granicy UE,
 • obsługą administracyjną klienta, m.in. w zakresie umożliwienia działalności, rozliczenia procedur specjalnych, wydawania decyzji, jak również w sprawach związanych z podatkiem akcyzowym – przy wykorzystaniu transakcyjnych, spersonalizowanych kanałów komunikacji elektronicznej.

Zmodernizowane e-usługi usprawnią obsługę klientów KAS w tych obszarach i poszerzą zakres spraw możliwych do załatwienia w formie elektronicznej. Zapewnią one klientom:

 • sprawną obsługę na przejściach granicznych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznej wymiany danych oraz automatycznej identyfikacji pojazdów i sterowania ruchem (usługa Cyfrowa granica),
 • złożenie zawiadomienia o zamiarze pojawienia się na granicy i przekazanie wyprzedzających danych o osobach i towarach (usługa Awizacja); umożliwi to po stronie KAS wstępne przygotowanie odprawy i skrócenie klientowi czasu oczekiwania na przejściu granicznym oraz pozwoli na ponowne wykorzystanie przekazanych danych w dalszej obsłudze celnej,
 • mechanizmy wymiany i reużywalności danych między organami KAS a partnerami KAS oraz klientami, jak też koordynację wspólnych kontroli dla podniesienia jakości i przyspieszenia obsługi klienta (usługa Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicą),
 • realizację odprawy celnej zgodnie z nowymi zasadami wynikającymi z przepisów Unijnego Kodeksu Celnego (usługa Cyfrowa odprawa zgodnie z Unijnym Kodeksem Celnym),
 • złożenie elektronicznego rozliczenia procedury specjalnej oraz umożliwienie organom KAS zarządzania rozliczaniem tych procedur z wykorzystaniem mechanizmów automatycznych i elektronicznej wymiany danych (usługa Rozliczanie procedur specjalnych),
 • elektroniczną obsługę wydawania, zmian i cofania decyzji, pozwoleń, zezwoleń i zaświadczeń, w tym zgodnie z Unijnym Kodeksem Celnym (usługa e-Decyzje),
 • elektroniczną obsługę nabywania i rozliczania znaków akcyzy – banderol (usługa e-Banderole),
 • przemieszczanie wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem elektronicznych dokumentów (usługa e-Przemieszczanie),
 • elektroniczne potwierdzenie wypełnienia obowiązku dotyczącego akcyzy przy rejestracji samochodu osobowego (usługa e-Wsparcie rejestracji samochodów osobowych),
 • elektroniczne dostarczanie dokumentów, które będą wykorzystane w procesach realizowanych w ramach e-usług udostępnionych na portalu PUESC (usługa e-Dokumenty),
 • uregulowanie należności w formie płatności elektronicznych online w czasie rzeczywistym (usługa e-Płatności).

Po szczegółowe informacje o elektronicznych usługach skarbowo-celnych dostępnych na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych zapraszamy do serwisu Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej www.puesc.gov.pl. Dowiesz się, z jakich usług elektronicznych możesz skorzystać i w jaki sposób to zrobić. Uzyskasz także szereg przydatnych informacji z obszaru cła i akcyzy.

 Kontakt

Jeżeli chciałbyś podzielić się spostrzeżeniami na temat nowych rozwiązań udostępnionych na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych oraz na temat opublikowanych w serwisie informacji, napisz na adres e-mail: redakcja.puesc@mf.gov.pl.