Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimage
The title of the project

Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji

Name of the beneficiary
MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE
Project value
9 362 748,00 zł
Co-financing from the EU
7 196 543,10 zł
Voivodeship
projekt ogólnopolski
County
program
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
action
2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt ma za zadanie digitalizację i upowszechnienie cennych zasobów Muzeum Narodowego w Krakowie. Jego głównym celem jest stworzenie innowacyjnej formuły udostępnienia online reprezentatywnych kolekcji MNK, dla popularyzacji i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą. Projekt obejmuje: 1. Przygotowanie konserwatorskie obiektów do digitalizacji. 2. Budowę zaplecza informatyczno-technicznego dla przechowywania, udostępniania i przetwarzania danych cyfrowych. 3. Digitalizację reprezentatywnych obiektów z zasobów Muzeum. 4. Rozwój struktury programu bazodanowego wraz ze stworzeniem dodatkowych funkcjonalności. 5. Opracowanie merytoryczne obiektów przeznaczonych do digitalizacji z uwzględnieniem opisów metadanowych i kontekstowych w programie bazodanowym. 6. Tłumaczenie na język angielski wybranych metadanych zdigitalizowanych zasobów MNK. 7. Stworzenie platformy cyfrowej www służącej do prezentacji zasobów cyfrowych Muzeum. 8. Realizację działań informacyjnych i promocyjnych dobranych pod kątem zidentyfikowanych grup docelowych dla popularyzacji zdigitalizowanych i udostępnionych zasobów. W ramach projektu m.in. zostanie zdigitalizowanych 25 568 obiektów, dzięki pozyskanej infrastrukturze sprzętowej. 26 230 zostanie opracowanych merytorycznie w nowoczesnym programie bazodanowym a na nowej inter-operacyjnej platformie internetowej zostanie udostępnionych on-line 134 938 cennych zbiorów Muzeum. Projekt pozwoli zdefiniowanej grupie odbiorców (instytucje kultury, nauki i edukacji, twórcy platform i repozytoriów dziedzictwa kulturowego, wydawcy, producenci filmów, nagrań wideo i programów tv, podmioty z branży poligraficznej i turystycznej, hobbystycznie oraz profesjonalnie zajmujący się sztuką, kulturą i historią, dzieci i młodzież, dorośli, seniorzy, miłośnicy mediów społecznościowych, wykluczeni społecznie) na korzystanie ze zdigitalizowanych zbiorów zapewniając dostęp do ekultury i e-edukacji.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl