Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimage
tytuł projektu

Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA KIELCE
wartość projektu
239 799 794,99 zł
dofinansowanie z UE
184 517 054,71 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
m. Kielce
program
Program Operacyjny Polska Wschodnia
działanie
2.1. Zrównoważony transport miejski
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt składa się z 9 zadań, których realizacja umożliwi kompleksową poprawę transportu publicznego w Kielcach: Zad. 1: Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) wraz z budową niezbędnej infrastruktury Zad. 2: Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej Zad. 3: Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD „koralikowych” wizualizujących przebieg trasy danej linii Zad. 4: Doposażenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych Zad. 5: Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Zad. 6: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej Zad. 7: Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta Zad. 8: Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach) Zad. 9: Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności. Produkty projektu: Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej – 10,52 km, Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych w komunikacji miejskiej – 10,52 km, Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt., Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe – 47,16 km, Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 7,10 km. Głównymi użytkownikami będą: obecni i przyszli mieszkańcy Kielc i KOF, podmioty gospodarcze, turyści. Na podst. GUS Bank Danych Regionalnych za 2015 r. wyznaczono potencjalne oddziaływanie projektu: liczba mieszkańców KOF ( z Kielcami) na koniec 2015 r. – 339 285 osób.