Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimage
tytuł projektu

Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA KIELCE
wartość projektu
237 257 214,10 zł
dofinansowanie z UE
184 517 054,70 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
m. Kielce
program
Program Operacyjny Polska Wschodnia
działanie
2.1. Zrównoważony transport miejski
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt składa się z 9 zadań, których realizacja umożliwi kompleksową poprawę transportu publicznego w Kielcach: Zad. 1: Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) wraz z budową niezbędnej infrastruktury Zad. 2: Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej Zad. 3: Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD „koralikowych” wizualizujących przebieg trasy danej linii Zad. 4: Doposażenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych Zad. 5: Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Zad. 6: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej Zad. 7: Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta Zad. 8: Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach) Zad. 9: Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności. Produkty projektu: Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej – 10,52 km, Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych w komunikacji miejskiej – 10,52 km, Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt., Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe – 47,16 km, Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 7,10 km. Głównymi użytkownikami będą: obecni i przyszli mieszkańcy Kielc i KOF, podmioty gospodarcze, turyści. Na podst. GUS Bank Danych Regionalnych za 2015 r. wyznaczono potencjalne oddziaływanie projektu: liczba mieszkańców KOF ( z Kielcami) na koniec 2015 r. – 339 285 osób.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.