Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimage
The title of the project

Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach

category
Name of the beneficiary
GMINA KIELCE
Project value
237 257 214,09 zł
Co-financing from the EU
184 517 054,71 zł
Voivodeship
świętokrzyskie
County
m. Kielce
program
Program Operacyjny Polska Wschodnia
action
2.1. Zrównoważony transport miejski
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt składa się z 9 zadań, których realizacja umożliwi kompleksową poprawę transportu publicznego w Kielcach: Zad. 1: Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) wraz z budową niezbędnej infrastruktury Zad. 2: Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej Zad. 3: Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD „koralikowych” wizualizujących przebieg trasy danej linii Zad. 4: Doposażenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych Zad. 5: Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Zad. 6: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej Zad. 7: Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta Zad. 8: Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach) Zad. 9: Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności. Produkty projektu: Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej – 10,52 km, Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych w komunikacji miejskiej – 10,52 km, Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt., Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe – 47,16 km, Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 6,14km. Głównymi użytkownikami będą: obecni i przyszli mieszkańcy Kielc i KOF, podmioty gospodarcze, turyści. Na podst. GUS Bank Danych Regionalnych za 2015 r. wyznaczono potencjalne oddziaływanie projektu: liczba mieszkańców KOF ( z Kielcami) na koniec 2015 r. – 339 285 osób.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl