Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimage
The title of the project

Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz

category
Name of the beneficiary
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Project value
529 060 693,51 zł
Co-financing from the EU
332 125 385,87 zł
Voivodeship
świętokrzyskie
County
opatowski
ostrowiecki
sandomierski
skarżyski
starachowicki
program
Program Operacyjny Polska Wschodnia
action
3.1. Infrastruktura kolejowa
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

ZAKRES: 23 zmodernizowane stacje i przystanki; 35 szt. wyremontowanych peronów; 107 wyremontowanych obiektów inżynieryjnych; 104 km zmodernizowanej linii kolejowej; 301 m ekranów akustycznych; 69 zmodernizowanych przejazdów kolejowo – drogowych; 25,2 km wymienionej sieci trakcyjnej i ok. 300 konstrukcji wsporczych; modernizacja zasilania sieci trakcyjnej; modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym na 10 szlakach,10 stacjach, 29 przejazdach kolejowych. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z INWESTYCJI: skrócenie czasu podróży dla pociągów regionalnych o około 6 minuty na odcinku Skarżysko Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski; możliwość przywrócenia regularnych połączeń na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz(szacowany czas przejazdu 1 h 30 min); poprawa przepustowości linii, częstotliwości skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń; poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podróżnych, przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych; racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury oraz ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na linii; zapewnienie interoperacyjności kolei; zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl