Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Młodość+Kompetencje=Praca

category
Name of the beneficiary
SPOŁECZNA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I HANDLU
Project value
985 490,00 zł
Co-financing from the EU
830 570,97 zł
Voivodeship
projekt ogólnopolski
County
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
action
1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Cel ogólny Pr.(dalej:CO): Zwiekszenie możliwości zatrudnienia 58M absolwentów SOSW woj, Małopolskiego (do 20r.ż.) poprzez zwięszenie ich szans wejścia na rynek pracy oraz podniesienie poziomu ich integracji z rynkiem pracy w terminie do 30.11.2018r. Głównymi rezultatami będzie: ? Przyrost liczby osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, ? Przyrost liczby osób, które podniosły swoje szanse w wejściu na rynek pracy, ? Przyrost liczba osób, które podniosły poziom swojej integracji z rynkiem pracy, ? Przyrost liczba osób, które po zakończeniu udziału w projekcie uzyskały zatrudnienie. Grupą docelową Projektu jest 58 absolwentów 34K i 24M mężczyzn do roku czasu po opuszczeniu Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych woj. małopolskiego. Są to os. w wieku 18-19r.ż., biorące udział we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w proj. (kompleksowe i zindywid. wsparcie zawod.-eduk.), którzy: ? nie pracują, tj. są bierni zawodowo ? nie kształcą się (w żadnej formie) ? nie szkolą się (w żadnej formie) ? są absolwentami SOSW-ów Proj. jest zgodny ze standardami określonymi w planie realizacji gwarancji dla młodzieży w Polsce. GD jest częścią grupy NEET. W ramach projektu zaplanowano następujące zadania: 1. Rekrutacja Uczestników Projektu 2. Indywidualizacja ścieżki zawodowej absolwentów SOSW 3. Centrum Ofert Pracy i Rozwoju Osobistego 4. Kursy zawodowe i doskonalące 5. Staże zawodowe

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl