Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Rozwój firmy Marcin Indrzejczak Sevencomp poprzez internacjonalizację przedsiębiorstwa w wyniku stworzenia długoterminowej strategii biznesowej firmy.

kategoria
nazwa beneficjenta
MARCIN INDRZEJCZAK SEVENCOMP
wartość projektu
49 200,00 zł
dofinansowanie z UE
34 000,00 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
dzierżoniowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiot projektu SevenComp w celu rozszerzenia działalności i dalszego rozwoju firma upatruje w eksporcie na rynki międzynarodowe usługi związanej z flagowym SYSTEMEM firmy. W tym celu firma określiła strategię eksportową, będącą jednocześnie przedmiotem działań danego projektu. SevenComp wybrało najskuteczniejsze i opłacalne działania pozwalające na stworzenie długoterminowej strategii biznesowej, która pozwali na przygotowanie firmy do działalności eksportowej na rynkach międzynarodowych. Firma upatruje w ww. rynkach docelowych szansę na sprzedaż swoich usług, z racji chłonnego rynku i coraz większej dynamiki wzrostu: wartości rynku ICT na ww. rynkach, szeroko pojęty rozwój technologiczny na obszarze rynków docelowych, powiązania gospodarcze z Polską. Zakres rzeczowy projektu Do najbardziej efektywnych (adekwatnych do proponowanych kierunków rozwoju) przedsięwzięć mających na celu wsparcie aktywności eksportowej na rynkach zagranicznych należy: 1.Usługa doradcza w zakresie doboru odpowiednich sposobów promocji produktu/usługi na rynku docelowym – Czechy – koszt 8 000,00 zł 2.Usługa doradcza w zakresie doboru odpowiednich sposobów promocji produktu/usługi na rynku docelowym – Niemcy – koszt 8 000,00 zł 3.Usługa doradcza w zakresie dostosowania obecnego modelu biznesowego do wymogów zagranicznych na rynku docelowym – Czechy – koszt 12 000,00 zł 4.Usługa doradcza w zakresie dostosowania obecnego modelu biznesowego do wymogów zagranicznych na rynku docelowym – Niemcy – koszt 12 000,00 zł Wymienione działania w sposób efektywny, w krótkim okresie czasu, pozwolą rozpocząć działania eksportowe na określone rynki docelowe, a także odnotować z tego tytułu przychody dla firmy. Odbiorcy projektu Główną grupą klientów – odbiorców projektu firmy SevenComp jest branża Mikro, Małych i Średnich jak i Dużych Przedsiębiorstw działających szczególnie w branży przetwórstwa przemysł. (sekcja C PKD 2007).

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.