Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Internacjonalizacja oferty firmy Centrum Doradztwa Medycznego Sp. z o.o.

kategoria
nazwa beneficjenta
MAŁOPOLSKIE CENTRUM DORADZTWA GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
134 500,00 zł
dofinansowanie z UE
88 030,26 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt Wnioskodawcy będzie realizowany w ramach jednego etapu od 01.06.2016 r. do 31.03.2017 r. Głównym celem realizacji projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa Centrum Doradztwa Medycznego oraz jego partnera- Synaptise Spółka Akcyjna. Celem Wnioskodawcy oraz Partnerstwa jest ponadto zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez eksport ich ofert na wybrane rynki zagraniczne: Czechy, Słowacja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania oraz USA Cele te będą realizowane poprzez stworzenie długoterminowych strategii biznesowych dla Wnioskodawcy oraz Partnerów. Przygotowanie strategii wymaga poniższych działań: 1. Stworzenie Strategii działań międzynarodowych – 16 500 zł na Przedsiębiorstwo. 2. Dostosowanie produktów do wymogów zagranicznych rynków – 6 000 zł na Przedsiębiorstwo. 3. Zakup baz danych – 14 000 zł na Przedsiębiorstwo. 4. Zakup usług doradczych – 12 000 zł na Przedsiębiorstwo. Ponadto cele będą realizowane poprzez przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu. Jest to wydatek 18 750 zł na Przedsiębiorstwo. Całkowity koszt realizacji projektu dla jednego przedsiębiorstwa to 67 250 zł. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca zakłada osiągnięcie następujących wskaźników: • Inwestycje produkcyjne: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 0 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 2 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności -2 • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji – 1

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.