Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zbrojenie terenów inwestycyjnych

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
wartość projektu
10 630 121,18 zł
dofinansowanie z UE
9 034 160,42 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
1.3. Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt „Zbrojenie terenów inwestycyjnych” zakłada kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje (z wyłączeniem terenów pod inwestycje mieszkaniowe)zlokalizowanych przy ul. Dobrej oraz ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim, polegające w szczególności na dostarczeniu do granic poszczególnych działek inwestycyjnych podstawowych mediów. W ramach projektu udostępnione zostaną tereny inwestycyjne gotowe na przyjęcie inwestora z sektora MŚP. Gł celem projektu jest stworzenie lepszych warunków dla rozwoju i wzmocnienie konkurencyjności MŚP oraz ułatwienie dostępu inwestorów do nowych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego poprzez przygotowanie atrakcyjnych terenów pod nowe inwestycje. Wsparcie tworzenia terenów inwestycyjnych ułatwi dalszy rozwój istniejących MŚP oraz przyciąganie nowych inwestorów, co w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju MOF GW. Na zakres rzeczowy inwestycji składa się: przygotowanie studium wykonalności, przygotowanie dokumentacji projektowej – ul. Dobra, przygotowanie dokumentacji projektowej – ul. Walczaka, prace budowlane ul. Dobra, prace budowlane ul. Walczaka, nadzór inwestorski oraz promocja projektu. Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, nadzór inwestorski oraz działania promocyjne zostaną zrealizowane w okresie od marca 2018r. do września 2019r. Prace przygotowawcze rozpoczęte zostały w maju 2017 r., zaś zakończą się w sierpniu 2017 r. Finansowe rozliczenie projektu nastąpi do końca listopada 2019 r.[…]

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.