Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Zbrojenie terenów inwestycyjnych

category
Name of the beneficiary
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
Project value
10 630 121,18 zł
Co-financing from the EU
9 034 160,42 zł
Voivodeship
lubuskie
County
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
1.3. Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt “Zbrojenie terenów inwestycyjnych” zakłada kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje (z wyłączeniem terenów pod inwestycje mieszkaniowe)zlokalizowanych przy ul. Dobrej oraz ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim, polegające w szczególności na dostarczeniu do granic poszczególnych działek inwestycyjnych podstawowych mediów. W ramach projektu udostępnione zostaną tereny inwestycyjne gotowe na przyjęcie inwestora z sektora MŚP. Gł celem projektu jest stworzenie lepszych warunków dla rozwoju i wzmocnienie konkurencyjności MŚP oraz ułatwienie dostępu inwestorów do nowych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego poprzez przygotowanie atrakcyjnych terenów pod nowe inwestycje. Wsparcie tworzenia terenów inwestycyjnych ułatwi dalszy rozwój istniejących MŚP oraz przyciąganie nowych inwestorów, co w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju MOF GW. Na zakres rzeczowy inwestycji składa się: przygotowanie studium wykonalności, przygotowanie dokumentacji projektowej – ul. Dobra, przygotowanie dokumentacji projektowej – ul. Walczaka, prace budowlane ul. Dobra, prace budowlane ul. Walczaka, nadzór inwestorski oraz promocja projektu. Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, nadzór inwestorski oraz działania promocyjne zostaną zrealizowane w okresie od marca 2018r. do września 2019r. Prace przygotowawcze rozpoczęte zostały w maju 2017 r., zaś zakończą się w sierpniu 2017 r. Finansowe rozliczenie projektu nastąpi do końca listopada 2019 r.[…]

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl