Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Efektywność energetyczna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Santok (termomodernizacja Przedszkola Gminnego Lipki Wielkie; termomodernizacja Przedszkola Gminnego Santok; termomodernizacja Szkoły Podstawowej Wawrów).

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA SANTOK
wartość projektu
2 670 705,60 zł
dofinansowanie z UE
1 721 892,05 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
3.2. Efektywność energetyczna
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest podwyższenie efektywności energetycznej 3 budynków poprzez ich termomodernizację,przyczyniającą się do ograniczenia strat ciepła oraz poprawy stanu powietrza atmosferycznego.Termomodernizacja przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury obiektów użyteczności publicznej(o funkcjach edukacyjnych,opiekuńczo-wychowawczych i sportowych),warunków higieniczno-sanitarnych,bezpieczeństwa,ich walorów estetycznych i ich funkcjonalności.W rezultacie budynki spełniające normy w zakresie ochrony cieplnej wpłyną na zmniejszenie zużycia energii-uzyskane zostaną korzyści w wydatkach ponoszonych na energię cieplną i energetyczną,co obniży koszty ich utrzymywania.Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy i racjonalnego wykorzystania energii,co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców,spowoduje poprawę wizerunku gminy,wzrost jej atrakcyjności inwestycyjnej.Termomodernizacja polegać będzie na;1.Przedszkole Lipki Wielkie: a. Modernizacja systemu grzewczego b. Wymiana stolarki:drzwi standardowe pełne i okna sześciokomorowe d. Docieplenie:stropodach;podłoga na gruncie;ściana zewnętrzna f. Montaż nowego zasobnika c.w.u. 2. Przedszkole Santok- a. Docieplenie – ściana zewnętrzna:stropodach;podłoga na gruncie 3. SP w Wawrowie: a. Modernizacja systemu c.o.i c.w.u. c. Docieplenie – ściana w gruncie i ściana zewnętrzna (w gruncie przyziemia) e. Wymiana stolarki (drzwi niskoenergetyczne) f. Docieplenie – ściana zewnętrzna(całość);stropodach(część szkolna);podłoga na gruncie (na gruncie przyziemia);podłoga na gruncie (na gruncie) Nad prawidłową realizacją inwestycji-nadzór autorski i Inspektor nadzoru inwestorskiego Beneficjent posiada pełną dokumentację techniczno-projektową.Spełniając wymogi promocji:w miejscu realizacji inwestycji zawisną tablice informująca o zaangażowaniu środków EU.Rezultatem bezpośrednim projektu będzie spadek zapotrzebowania obiektów na energię w

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.