Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim - Etap II

nazwa beneficjenta
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
wartość projektu
3 144 972,38 zł
dofinansowanie z UE
2 639 017,38 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiot i gł. założenia projektu planowanego przez Miasto GW, obejmują kompleksową rozbudowę istniejącego w mieście systemu dróg rower. Etap II dot.(przedmiotowy proj.): ul.Czartoryskiego i ul.Dekerta na odcinku od zakończenia istniejącego ciągu pieszo-rowerowego do ul.Srebrnej; ul.Myśliborska na odcin. od ronda Szczecińskiego do skrzyż. z ul.Sportową, Marcinkowskiego i Konstytucji 3 Maja oraz w ciągu ul. Al. Konstytucji 3 Maja do skrzyż. z ul. Sportową, Marcinkowskiego i Myśliborską do ul.Żelaznej;ul.Piłsudskiego po stronie Parku Kopernika na odcin. od zakończenia istniejąc. ciągu pieszo-rowerowego do skrzyż. z ul. Walczaka; od ul.Mickiewicza do ul.Chodkiewicza; ul.Żwirowa na odcinku od skrzyż. ul. Słowiańskiej i Roosevelta do ul.Błotnej. Ponadto proj. obejmuje:wykonanie poprawy elementów infrastr. rowerowej, oraz wymianę oświetlenia z sodowego na ledowe przy przejściach dla pieszych (20 szt)- opis tech- ekonomiczny 2.3. Dł wspartej infrastr rower. wyniesie 4,025km (w tym dł.wyb. 3,935km, dł. przeb. 0,09km) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) 9,61. Liczba pr. w których sfin. koszt racj uspr. dla os.niepełnosprawnych-1 szt. Okres realizacji III/2016- IV/2019. Celem projektu jest poprawa mobilności miejskiej w GW poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę ścieżek rower. spełniających gł. funkcję korytarzy transport,a także szersze wykorzyst transportu niezmotor.indywid.Proj. stawia na niskoemisyjny śr. transp. rower. (obok dobrze funkcjonującego trans. zbior),który pełnić będzie funkcję dojazdu do pracy, inst. pub.oraz formę aktyw. spędz.czasu wolnego przez m GW i gmin MOFGW, a także alternatywny dla transp. sam.Pr. kontyn. wcześniejsze przedsięw.jednocześnie wykazując potencjał rozwoj. Grupą docel. są obecni użytk. ścieżek rower. z GW i gmin oraz potenc.użytkownicy, którym brakuje infrastr. rower. Pr. wpisuje się w cel rozwoj.2, działanie 2.1.2 Strategii ZIT MOFGW(SW 2.3.7)[…]

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.