Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE OZORKÓW

Name of the beneficiary
GMINA OZORKÓW
Project value
2 180 154,10 zł
Co-financing from the EU
1 003 751,66 zł
Voivodeship
łódzkie
County
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
action
4.2. Termomodernizacja budynków
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE OZORKÓW POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU OŚWIATOWEGO – ZESPOŁU SZKÓŁ W MODLNEJ. GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU SĄ UCZNIOWIE I PRACOWNICY SZKÓŁ (263 OSOBY) ORAZ POŚREDNIO WSZYSCY MIESZKAŃCY POWIATU ZGIERSKIEGO I WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU OBEJMUJE: DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN., DOCIEPLENIE DACHU, WYMIANĘ OKIEN, WYMIANĘ DRZWI, MODERNIZACJĘ SYSTEMU GRZEWCZEGO (WYMIANA STARYCH KOTŁÓW NA NOWE KONDENSACYJNE), MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO, MODERNIZACJĘ WENTYLACJI. NAKŁADY OBEJMUJĄ PRZEPROWADZENIE NIEZBĘDNYCH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH. NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU ZOSTAŁA OPRAC. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ AUDYTY ENERGETYCZNE. NIE PRZEWIDZIANO ZAGROŻEŃ DLA REALIZACJI PROJEKTU: GMINA POSIADA UREGULOWANE KWESTIE WŁASNOŚCIOWE (BUDYNEK, GRUNTY SĄ WŁASNOŚCIĄ GMINY), ŚRODKI NA POKRYCIE WKŁADU WŁASNEGO ZOSTAŁY ZABEZPIECZONE W BUDŻECIE GMINY. PROJEKT MA PRAWIDŁOWO SKONSTRUOWANE WSKAŹNIKI OCENY I WYWOŁA ZNACZNE ODDZIAŁYWANIA DŁUGOTERMINOWE DLA REGIONU: PRODUKTY: – LICZBA ZMODERNIZOWANYCH ENERGETYCZNIE BUDYNKÓW: 1 SZT.; – POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW PODDANYCH TERMOMODERNIZACJI: 3 183,91 M2; -LICZBA ZMODERNIZOWANYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA: 1 SZT. REZULTATY: – SZACOWANY ROCZNY SPADEK EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH (CO34): 104,05 T RÓWNOWAŻNIKA CO2/ROK; – ZMNIEJSZENIE ROCZNEGO ZUŻYCIA ENERGII PIERWOTNEJ W BUDYNKACH PUBLICZNYCH (CO32): 344 376,45 KWH/ROK; – ILOŚĆ ZAOSZCZĘDZONEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ: 39,24 MWH/ROK; – ILOŚĆ ZAOSZCZĘDZONEJ ENERGII CIEPLNEJ: 1628,28 GJ/ROK. PROJEKT JEST KOMPLEKSOWY. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W ODNIESIENIU DO STANIU POCZĄTKOWEGO ZOSTAŁA OBLICZONA NA POZIOMIE 61,51% . PROJEKT JEST GOTOWY DO WDROŻENIA.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl