Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ PRZY UL. MONIUSZKI 3, 5 I TUWIMA 10 (PROGRAM NOWE CENTRUM ŁODZI)

category
Name of the beneficiary
MIASTO ŁÓDŹ
Project value
50 788 811,00 zł
Co-financing from the EU
26 651 849,44 zł
Voivodeship
łódzkie
County
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
action
6.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

CELEM PROJEKTU JEST REWITALIZACJA W KWARTALE ULIC PIOTRKOWSKA, TUWIMA, MONIUSZKI I SIENKIEWICZA, POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE BUDYNKÓW PRZY UL. TUWIMA 10, REWALORYZACJI BUDYNKÓW PRZY UL. MONIUSZKI 3 I 5 ORAZ OTWARCIU KWARTAŁU POPRZEZ BUDOWĘ DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. TUWIMA Z UL. MONIUSZKI. POZOSTAŁE CELE SZCZEGÓŁOWE: MATERIALNO – PRZESTRZENNE • REWITALIZACJA KWARTAŁÓW ZABUDOWY WIELKOMIEJSKIEJ • POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ • ROZWÓJ CENTRALNYCH OBSZARÓW MIASTA • WZROST ATRAKCYJNOŚCI ŚRÓDMIEŚCIA ŁODZI W UJĘCIU PONADREGIONALNYM • BUDOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU ŁODZI • TWÓRCZE WYKORZYSTANIE UNIKATOWEJ, ZABYTKOWEJ TKANKI URBANISTYCZNEJ PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU ISTOTNYCH JEJ ELEMENTÓW SPOŁECZNE – PRZECIWDZIAŁAJĄCE POGŁĘBIANIU SIĘ PATOLOGII SPOŁECZNEJ, WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU • WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INNOWACYJNEJ INSTYTUCJI KULTURY DOMU LITERATURY Z FILIĄ MEDIATEKĄ. • PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI MIESZKANIOWEJ OBSZARU REALIZACJI PROJEKTU – • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZE • POPRAWA WARUNKÓW DO INWESTOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ • POZYTYWNY WPŁYW NA ZATRUDNIENIE • POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO PONADTO PROJEKT POZYTYWNIE WPŁYWA NA SFERĘ ŚRODOWISKOWĄ. W PROJEKCIE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE NASTĘPUJĄCE ZADANIA: 1. REWITALIZACJA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU PRZY UL. MONIUSZKI 5 Z PRZEZNACZENIEM NA UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNĄ – DOM LITERATURY WRAZ Z FILIĄ MEDIATEKĄ 2. REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MONIUSZKI 3 Z PRZEZNACZENIEM GO NA CELE ADMINISTRACYJNE UMŁ 3. REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU TUWIMA 10, Z PRZEZNACZENIEM GO NA CELE ADMINISTRACYJNE UMŁ 4. OTWARCIE KWARTAŁU POPRZEZ BUDOWĘ DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. TUWIMA Z UL. MONIUSZKI 5. PRZEBUDOWA UL. MONIUSZKI GRUPA DOCELOWA: MIESZKAŃCY MIASTA ŁÓDŹ.ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER DOMU LITERATURY – MEDIATEKI, PRZEWIDUJE SIĘ, ŻE Z OBIEKTU KORZYSTAĆ BĘDĄ RÓWNIEŻ OSOBY NIE BĘDĄCE MIESZKAŃCAMI MIASTA

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl