Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

SZLAKIEM ARCHITEKTURY WŁÓKIENNICZEJ - REWITALIZACJA KOMPLEKSU PARKOWO-PAŁACOWEGO SCHLÖSSERÓW W OZORKOWIE

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA MIASTO OZORKÓW
wartość projektu
11 844 516,00 zł
dofinansowanie z UE
6 486 399,37 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
6.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt realizowany jest na wyznaczonym w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+ obszarze rewitalizacji terenów miasta Ozorkowa obejmującego Obszar 1 i składa się z 3 Zadań:. • Zadanie A – Kompleksowa rewitalizacja obszaru ul. Listopadowej w Ozorkowie, w tym budowa kanału deszczowego, przebudowa nawierzchni i oświetlenia; • Zadanie B – Rewitalizacja pałacu Schl?sserów, Motarni oraz budynku mieszkalnego przy ul. Listopadowej w Ozorkowie, w tym prace konserwatorsko-remontowe dotyczące elewacji, okien i drzwi zewnętrznych, dachu, iluminacji, zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia; • Zadanie C – Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego, w tym pielęgnacja zieleni, wykonanie nawierzchni ścieżek, renowacja nostku, oświetlenie wraz z monitoringiem, zagospodarowanie strefy rekreacji. Projekt stanowi odpowiedź na problemy zidentyfikowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+. Projekt pozwoli na przywrócenie funkcji społecznych, w tym kulturalnych i gospodarczych starego centrum Ozorkowa. Budynki w projekcie pełnią funkcje kulturalno–edukacyjne (Młodzieżowy Dom Kultury, Biblioteka publiczna) oraz mieszkalno-gospodarcze. Renowacja budynków objętych projektem oraz modernizacja ul. listopadowej i parku przyczynia się do ożywienia społeczno–gospodarczego na tym terenie. Kompleksowość podjętych działań wpłynie pozytywnie na rozwój sfery materialno–przestrzennej, społecznej, gospodarczej i środowiskowej. Wpływ projektu na sferę gospodarczą i społeczną przejawiał się będzie pobudzeniem gospodarczym (rozwojem przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji), a także poprawą estetyki krajobrazu miejskiego, co wpłynie na jakość życia okolicznych mieszkańców. Przedmiot projektu będzie wykorzystywany przede wszystkim przez mieszkańców miasta Ozorkowa oraz przez osoby odwiedzające miasto (przejezdni oraz turyści).

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.