Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów.

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO ŁÓDŹ
wartość projektu
35 384 190,85 zł
dofinansowanie z UE
15 516 946,60 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
6.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU JEST PRZEBUDOWA BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSU PAŁACOWEGO STEINERTÓW, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA OBSZARACH ZDEGRADOWANYCH, W CELU PRZYWRÓCENIA I NADANIA IM FUNKCJI SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH, A POPRZEZ TO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTRWAŁYCH I WYMIERNYCH KORZYŚCI SPOŁ.-GOSPOD. – WZROST AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I ZAPEWNIENIE SZEROKIEGO DOSTĘPU DO USŁUG MIESZKAŃCOM WOJ.ŁÓDZKIEGO. CEL WYNIKA Z OSIĄGNIĘCIA CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH DOTYCZĄCYCH SFERY: MATERIALNO – PRZESTRZENNEJ, GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ, ŚRODOWISKOWEJ. PROJEKT ZWIĄZANY JEST Z PRZEBUDOWĄ ORAZ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW. W BUDYNKACH PAŁACOWYCH ZLOKALIZOWANE ZOSTANĄ M.IN. PRZESTRZENIE BIUROWE ORAZ RESTAURACJA Z ZAPLECZEM KUCHENNYM. BUDYNEK FARBIARNI PRZEZNACZONY ZOSTANIE NA PRZESTRZEŃ BIUROWĄ BUDYNEK DRUKARNI PRZEZNACZONY ZOSTANIE M.IN. NA PRZESTRZEŃ BIUROWĄ ORAZ POMIESZCZENIA TECHNICZNE. BUDYNEK GOSP. PRZEZNACZONY ZOSTANIE NA PEŁNIENIE FUNKCJI TECHNICZNYCH , WSPIERAJĄCYCH DLA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW. ZOSTANIE PRZYWRÓCONY PIERWOTNY STAN WYGLĄDU BUDYNKÓW ORAZ ZOSTANIE ZAGOSPODAROWANY TEREN PRZYLEGŁY (WYBURZENIE WTÓRNYCH BUDYNKÓW GOSP. I GARAŻY) WRAZ Z PRZYWRÓCENIEM OGÓLNODOSTĘPNYCH OGRODÓW PAŁACOWYCH. DODATKOWO ZAKŁADA SIĘ PRZENIESIENIE BUDYNKU GOSP. ODTWORZENIE BUDYNKU POLEGAĆ BĘDZIE NA PRZENIESIENIU ORYGINALNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ I ODTWORZENIU BLIŹNIACZEJ, BRAKUJĄCEJ CZĘŚCI BUDYNKU. ZOSTANĄ TAKŻE WYKONANE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW ORAZ DRÓG (WEWNĘTRZNYCH) I WYCINKA ORAZ NASADZENIE ROŚLIN. W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO: WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ, WYKONANIE PROJEKTU ODTWORZENIA TKANIN I TAPET, PROMOCJĘ PROJEKTU, WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE, NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI, WYPOSAŻENIE, ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE(KW,NKW). GRUPĘ DOCELOWĄ PROJEKTU STANOWIĆ BĘDĄ PRZEDSIĘBIORCY ZAREJESTROWANI NA TERENIE MŁ, OSOBY FIZYCZNE ZAMIESZKUJĄCE I PRACUJĄCE NA TERENIE MŁ.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.