Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
image
The title of the project

Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów.

category
Name of the beneficiary
MIASTO ŁÓDŹ
Project value
35 384 190,85 zł
Co-financing from the EU
15 516 946,60 zł
Voivodeship
łódzkie
County
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
action
6.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU JEST PRZEBUDOWA BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSU PAŁACOWEGO STEINERTÓW, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA OBSZARACH ZDEGRADOWANYCH, W CELU PRZYWRÓCENIA I NADANIA IM FUNKCJI SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH, A POPRZEZ TO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTRWAŁYCH I WYMIERNYCH KORZYŚCI SPOŁ.-GOSPOD. – WZROST AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I ZAPEWNIENIE SZEROKIEGO DOSTĘPU DO USŁUG MIESZKAŃCOM WOJ.ŁÓDZKIEGO. CEL WYNIKA Z OSIĄGNIĘCIA CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH DOTYCZĄCYCH SFERY: MATERIALNO – PRZESTRZENNEJ, GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ, ŚRODOWISKOWEJ. PROJEKT ZWIĄZANY JEST Z PRZEBUDOWĄ ORAZ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW. W BUDYNKACH PAŁACOWYCH ZLOKALIZOWANE ZOSTANĄ M.IN. PRZESTRZENIE BIUROWE ORAZ RESTAURACJA Z ZAPLECZEM KUCHENNYM. BUDYNEK FARBIARNI PRZEZNACZONY ZOSTANIE NA PRZESTRZEŃ BIUROWĄ BUDYNEK DRUKARNI PRZEZNACZONY ZOSTANIE M.IN. NA PRZESTRZEŃ BIUROWĄ ORAZ POMIESZCZENIA TECHNICZNE. BUDYNEK GOSP. PRZEZNACZONY ZOSTANIE NA PEŁNIENIE FUNKCJI TECHNICZNYCH , WSPIERAJĄCYCH DLA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW. ZOSTANIE PRZYWRÓCONY PIERWOTNY STAN WYGLĄDU BUDYNKÓW ORAZ ZOSTANIE ZAGOSPODAROWANY TEREN PRZYLEGŁY (WYBURZENIE WTÓRNYCH BUDYNKÓW GOSP. I GARAŻY) WRAZ Z PRZYWRÓCENIEM OGÓLNODOSTĘPNYCH OGRODÓW PAŁACOWYCH. DODATKOWO ZAKŁADA SIĘ PRZENIESIENIE BUDYNKU GOSP. ODTWORZENIE BUDYNKU POLEGAĆ BĘDZIE NA PRZENIESIENIU ORYGINALNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ I ODTWORZENIU BLIŹNIACZEJ, BRAKUJĄCEJ CZĘŚCI BUDYNKU. ZOSTANĄ TAKŻE WYKONANE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW ORAZ DRÓG (WEWNĘTRZNYCH) I WYCINKA ORAZ NASADZENIE ROŚLIN. W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO: WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ, WYKONANIE PROJEKTU ODTWORZENIA TKANIN I TAPET, PROMOCJĘ PROJEKTU, WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE, NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI, WYPOSAŻENIE, ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE(KW,NKW). GRUPĘ DOCELOWĄ PROJEKTU STANOWIĆ BĘDĄ PRZEDSIĘBIORCY ZAREJESTROWANI NA TERENIE MŁ, OSOBY FIZYCZNE ZAMIESZKUJĄCE I PRACUJĄCE NA TERENIE MŁ.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl