Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Kompleksowe wsparcie medyczne zapewnieniem poprawy zdrowia osób niesamodzielnych.

nazwa beneficjenta
MEDYCYNA GRABIENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
1 487 495,06 zł
dofinansowanie z UE
1 264 370,80 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt obejmuje zapewnienie wsparcia w postaci długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobami niesamodzielnymi (w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej), świadczenia opieki zdrowotnej – rehabilitacyjne (wpływające na poprawę sprawności, zmniejszenie bolesnych dolegliwości), wsparcie psychologiczne oraz szkolenia dla opiekunów w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi. Projekt ma charakter kompleksowy. W ramach projektu usługami medycznej opieki długoterminowej i rehabilitacją zostanie objętych 48 osób niesamodzielnych, wsparciem psychologicznym i szkoleniowym – 60 osób – opiekunów osób niesamodzielnych. Z uwagi na fakt, że większą liczbę osób niesamodzielnych stanowią kobiety, zamierzamy objąć opieką długoterm.– 26 kobiet i 22 mężczyzn (osoby niesamodz. które uzyskały najniższe oceny wg. Barthel) i 32 kob., 28 mężcz. (opiek. os. niesamodz). Projekt wpłynie na poprawę zdrowia i sprawności osób niesamodzielnych, zaspokojenie rosnącego zapotrzebowanie na usługi zdrowotne w związku ze starzeniem się społeczeństwa oraz wzrostem zapadalności na choroby powodujące niesamodzielność, poprawę wiedzy opiekunów na temat opieki, zmniejszenie występowania chorób psychicznych wśród opiekunów osób niesamodzielnych np. depresja. Projekt będzie obejmował realizowanie świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej zgodnie ze standardami tego rodzaju świadczeń wykonywanych w ramach kontraktu z NFZ przy czym usługi oferowane dla uczestników Projektu Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. będą rozszerzone o rehabilitację w domu pacjenta prowadzoną w formie indywidualnych wizyt fizjoterapeutów. Zadania w projekcie: Zadanie 1: Długoterminowa medyczna opieka domowa nad osobami niesamodzielnymi w tym pielęgniarska opieka długoterminowa Zadanie 2: Świadczenia rehabilitacyjne dla osób niesamodzielnych Zadanie 3: Szkolenia i wsparcie psychologiczne dla opiekunów w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.