Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej pilotażowej linii do produkcji kompozytowych ram rowerowych na bazie włókna węglowego

kategoria
nazwa beneficjenta
KROSS SA
wartość projektu
4 588 871,25 zł
dofinansowanie z UE
1 715 125,84 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
przasnyski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
1.2. Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Ideą projektu jest opracowanie nowatorskiej technologii produkcji kompozytowych ram rowerowych na bazie włókna węglowego, w efekcie której możliwe stanie się wytwarzanie ram rowerowych o znacząco podniesionych parametrach. Wybrany przez KROSS kierunek rozwoju stanowi odpowiedź na oczekiwania oraz trendy rynkowe i potrzeby użytkowników rowerów oraz na wyzwania technologiczne związane efektywnym zastosowaniem kompozytów węglowych w branży rowerowej. Zakres projektu obejmuje zadania: 1.Badania nad projektem foremników testowych oraz technologią wykorzystania surowca przeznaczonego do produkcji nowoczesnych ram kompozytowych -w celu poszukiwania nowych sposobów wykorzystania materiałów kompozytowych do produkcji konstrukcji rowerowych oraz identyfikacji sposobów ograniczania problemów technologicznych wynikających ze specyficznych właściwości karbonu; 2.Przeprowadzenie badań nad foremnikami produkcyjnymi i próbkami z nich uzyskanymi – w celu opracowania prototypów laboratoryjnych form przeznaczonych do produkcji ram rowerowych z włókien węglowych oraz badań i wyboru najlepszych metod wykonywania kluczowych operacji wpływających na jakość wyrobów gotowych: m.in. szpachlowania, usuwania pęcherzyków powietrza z materiału; 3.Opracowanie linii demonstracyjnej-zadanie obejmie zastosowanie MES do ram rowerowych, weryfikację możliwości integracji linii, zmniejszenia pracochłonności procesu produkcji ram karbonowych, przygotowanie wytycznych do automatyzacji procesu i opracowanie foremników całej ramy rowerowej 4.Prace nad opracowaniem linii demonstracyjnej-zadanie obejmie zaprojektowanie parametrów przebiegu pracy linii demonstracyjnej, jej budowę i optymalizację, pilotażową produkcję i testy użytkowe prototypów ramy i roweru. Grupą docelową rezultatów projektu są klienci indywidulani, dystrybutorzy, duże sklepy wielkopowierzchniowe, producenci rowerów-wszelkie podmioty zainteresowane bezpośrednio zakupem rowerów z ramą karbonową oraz samych kompozytowych ram rowerowych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Inwestycji i Rozwoju;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.