Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej pilotażowej linii do produkcji kompozytowych ram rowerowych na bazie włókna węglowego

kategoria
nazwa beneficjenta
KROSS SA
wartość projektu
4 588 871,25 zł
dofinansowanie z UE
1 715 125,84 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
przasnyski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Firma Kross, mająca swoją siedzibę w Przasnyszu, produkuje rowery, które są znane i kupowane w całej Europie. Aby sprostać wymaganiom rynku, konieczne jest stałe udoskonalanie produktu. Tak narodził się projekt stworzenia własnej, nowatorskiej technologii produkcji kompozytowych ram rowerowych na bazie włókna węglowego. Dzięki zastosowanym technologiom możliwe stanie się wytarzanie ram rowerowych o znacząco podniesionych parametrach jakościowych.

Dzięki zrealizowanym przy współudziale funduszy europejskich pracom rozwojowym i badaniom przemysłowym, opracowano autorski sposób wykorzystania włókien karbonowych w ramach rowerowych. Firma Kross wprowadza na rynek dwa nowe produkty: kompozytową ramę rowerową oraz rower z ramą karbonową.

Fot. Krzysztof Chojnacki

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Działanie: 1.2. Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 4 646 075,50 zł

Wkład UE: 1 845 373,93 zł

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.