Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
The title of the project

Opracowanie innowacyjnej pilotażowej linii do produkcji kompozytowych ram rowerowych na bazie włókna węglowego

Name of the beneficiary
KROSS SA
Project value
4 588 871,25 zł
Co-financing from the EU
1 715 125,84 zł
Voivodeship
mazowieckie
County
przasnyski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
action
1.2. Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Ideą projektu jest opracowanie nowatorskiej technologii produkcji kompozytowych ram rowerowych na bazie włókna węglowego, w efekcie której możliwe stanie się wytwarzanie ram rowerowych o znacząco podniesionych parametrach. Wybrany przez KROSS kierunek rozwoju stanowi odpowiedź na oczekiwania oraz trendy rynkowe i potrzeby użytkowników rowerów oraz na wyzwania technologiczne związane efektywnym zastosowaniem kompozytów węglowych w branży rowerowej. Zakres projektu obejmuje zadania: 1.Badania nad projektem foremników testowych oraz technologią wykorzystania surowca przeznaczonego do produkcji nowoczesnych ram kompozytowych -w celu poszukiwania nowych sposobów wykorzystania materiałów kompozytowych do produkcji konstrukcji rowerowych oraz identyfikacji sposobów ograniczania problemów technologicznych wynikających ze specyficznych właściwości karbonu; 2.Przeprowadzenie badań nad foremnikami produkcyjnymi i próbkami z nich uzyskanymi – w celu opracowania prototypów laboratoryjnych form przeznaczonych do produkcji ram rowerowych z włókien węglowych oraz badań i wyboru najlepszych metod wykonywania kluczowych operacji wpływających na jakość wyrobów gotowych: m.in. szpachlowania, usuwania pęcherzyków powietrza z materiału; 3.Opracowanie linii demonstracyjnej-zadanie obejmie zastosowanie MES do ram rowerowych, weryfikację możliwości integracji linii, zmniejszenia pracochłonności procesu produkcji ram karbonowych, przygotowanie wytycznych do automatyzacji procesu i opracowanie foremników całej ramy rowerowej 4.Prace nad opracowaniem linii demonstracyjnej-zadanie obejmie zaprojektowanie parametrów przebiegu pracy linii demonstracyjnej, jej budowę i optymalizację, pilotażową produkcję i testy użytkowe prototypów ramy i roweru. Grupą docelową rezultatów projektu są klienci indywidulani, dystrybutorzy, duże sklepy wielkopowierzchniowe, producenci rowerów-wszelkie podmioty zainteresowane bezpośrednio zakupem rowerów z ramą karbonową oraz samych kompozytowych ram rowerowych.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Investment and Development, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Investment and Development;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Investment and Development: Data Protection Supervisor, Ministry of Investments and Development, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl