Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

Name of the beneficiary
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Project value
52 984 621,60 zł
Co-financing from the EU
39 242 922,82 zł
Voivodeship
mazowieckie
County
grodziski (mazowieckie)
legionowski
m.st. Warszawa
miński
nowodworski (mazowieckie)
otwocki
piaseczyński
pruszkowski
warszawski zachodni
wołomiński
żyrardowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
action
2.1. E-usługi
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Celem projektu jest podniesienie dostępności, poziomu wykorzystywania i jakości usług publicznych związanych z dostępem do informacji i infrastruktury publicznej na terenie WOF poprzez stworzenie portfela bezpłatnych rozwiązań mobilnych. Odbiorcami e-usług będą mieszkańcy WOF, turyści i odwiedzający, w sposób szczególny zostaną uwzględnione potrzeby osób z dysfunkcjami wzroku. Projekt zakłada dostarczenie kompleksowego systemu składającego się z rozwiązań mobilnych w pięciu obszarach: e-dostępność – wdrożenie systemu mikronawigacji i informacji kontekstowej w przestrzeniach i obiektach użyteczności publicznej; e-turystyka – stworzenie spersonalizowanego e-przewodnika umożliwiającego zgłębianie zasobów turystycznych WOF zgodnie z preferencjami, wykorzystując informację kontekstową oraz rzeczywistość rozszerzoną; e-transport – uruchomienie narzędzia planowania podróży i poruszania się po terenie WOF komunikacją zbiorową, w postaci inteligentnej aplikacji mobilnej opartej o dane czasu rzeczywistego, elastycznie reagującej na zmiany oraz posiadającej moduł informacji kontekstowych; e-parkowanie – dostarczenie kierowcom prostego narzędzia pod postacią aplikacji mobilnej, która ułatwi im poruszanie się i odnajdowanie wolnych miejsc parkingowych; e-środowisko – zbudowanie systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania danych dotyczących jakości powietrza oraz klimatu akustycznego w gminach WOF. Projekt realizuje 26 gmin WOF. Pierwszy etap to sformułowanie założeń architektury technologicznej, wspólnych standardów rozwiązań cyfrowych, polityki gromadzenia danych, polityki bezpieczeństwa i prywatności. Następnie przeprowadzona będzie inwestycja w infrastrukturę bazową. Kluczowym etapem będzie wdrażanie funkcjonalności w ramach 5 komponentów projektu przez zespoły tematyczne i wykonawców. Ostatnim aspektem będzie otwarcie danych gromadzonych przez stworzony system, aby mogły być ponownie wykorzystane przez inne podmioty oraz działania optymalizacyjne i asysty technicz

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl