Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap

category
Name of the beneficiary
GMINA SOCHACZEW
Project value
7 615 520,68 zł
Co-financing from the EU
5 722 908,79 zł
Voivodeship
mazowieckie
County
sochaczewski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
action
4.1. Odnawialne źródła energii (OZE)
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Realizacja projektu polega na montażu odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych o raz budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin. Celem głównym projektu jest efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w 4 gminach: Sochaczew, Nowa Sucha Rybno i Teresin przyczyniające się do powstania infrastruktury przyjaznej środowisku. Cele projektu są związane z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii przez mieszkańców 4 gminy co wiąże się m.in. z poprawą jakości powietrza w regionie i poprzez to, są spójne z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty: Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 805,55 MWhe/rok, Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 1 576,18 MWht/rok. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 787,72 [tony ekwiwalentu CO2 /rok]. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 1 576,18 MWht/rok. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 1 576,18 MWht/rok. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 805,55 MWhe/rok. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 805,55 MWhe/rok. Produkty: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 105 szt. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 89 szt. Grupę docelową projektu będą mieszkańcy 4 Gmin Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno, Teresin oraz pracownicy i użytkownicy obiektów użyteczności publicznej.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl