Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
image
The title of the project

Wiedza moją potrzebą

Name of the beneficiary
GMINA BRWINÓW
Project value
148 056,25 zł
Co-financing from the EU
110 496,25 zł
Voivodeship
mazowieckie
County
pruszkowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
action
10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Projekt był realizowany w Szkole Podstawowej w Żółwinie od października 2017 r. do maja 2019 r. Objął 151 uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum, w tym uczniów z niepełnosprawnościami.

Celem projektu było wsparcie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności takich jak kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej i przedsiębiorczość. Wsparcie dotyczyło podniesienia wiedzy, umiejętności i potencjału edukacyjnego poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii; zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych z matematyki i języka angielskiego; kół zainteresowań: informatycznych i szachowych. W ramach projektu zrealizowane zostały wyjazdy edukacyjne oraz doposażona została baza dydaktyczna szkoły: 24 roboty do nauki programowania i laptop z oprogramowaniem.

Wszystkie działania służyły kształtowaniu już w młodym wieku umiejętności i postaw ułatwiających funkcjonowanie w przyszłości na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, a także przyczyniły się do kształtowania nawyku uczenia się przez całe życie. Uczniowie korzystali też z wyjazdów edukacyjnych do Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na lekcje „Przyroda z komputerem”.

Projekt zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju zaspokajał potrzeby uczniów w zakresie edukacji, samodoskonalenia oraz kompetencji społecznych.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl