Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimage
tytuł projektu

Podkarpackie Centrum Innowacji

nazwa beneficjenta
PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
100 000 000,00 zł
dofinansowanie z UE
100 000 000,00 zł
Województwo
podkarpackie
Powiat
m. Rzeszów
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
działanie
1.2. Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt powstał jako efekt współpracy pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Komisją Europejską w trakcie I edycji inicjatywy Catching-up Regions w Polsce, gdzie przy współpracy ekspertów Banku Światowego zdiagnozowano potencjał i szanse rozwojowe regionu. Efektem pracy było opracowanie koncepcji utworzenia regionalnego biura transferu technologii prze Samorząd Województwa w formie spółko prawa handlowego ze 100 udziałem województwa podkarpackiego.

Projekt swoim przedmiotem obejmuje 3 obszary, zwane platformami:

  1. Waloryzacja Projektów B+R – Celem platformy jest poszukiwanie projektów badawczych realizowanych przez zespoły naukowe na podkarpackich uczelniach partnerskich o niskim poziomie rozwoju technologicznego, ale o wysokim potencjale do komercjalizacji w celu wsparcia ich za pomocą kombinacji narzędzi finansowych i doradczych. Po wsparciu projektów, PCI będzie prowadzić aktywne działania zmierzające do komercjalizacji wytworzonej w ten sposób technologii, a także technologii wytworzonej w jednostkach naukowych z innych źródeł.
  2. Badania zlecone – Celem platformy jest inwentaryzacja zasobów naukowych uczelni, w szczególności wytworzonych w ramach projektów realizowanych w okresie programowania 2007-2013. W wyniku tego działania zostanie zbudowana i urynkowiona oferta laboratoriów, które mogą zostać wykorzystane do świadczenia komercyjnych usług badawczych.

ProtoLab – W ramach ProtoLab została przygotowana i udostępniona powierzchnia warsztatowa wraz z podstawowym wyposażeniem pozwalającym na szybkie prototypowanie. Powierzchnia ta jest udostępniana bezpłatnie użytkownikom zainteresowanym tworzeniem prototypów i nowych rozwiązań, a w szczególności studentom i uczelnianym kołom naukowym.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.