Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
imageimage
The title of the project

Wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Name of the beneficiary
EUROPEJSKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY
Project value
463 639 647,06 zł
Co-financing from the EU
394 093 700,00 zł
Voivodeship
śląskie
County
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
action
3.4. Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania Przedsiębiorczości
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) pełnieni rolę Funduszu Funduszy w ramach instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Misją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego jest poprawa dostępu do finansowania dla MŚP poprzez tworzenie instrumentów, które niwelują część ryzyka ponoszonego przez instytucje finansowe, gdy te pożyczają lub inwestują w małe firmy. W ramach grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) EFI zarządza środkami w imieniu EBI, Komisji Europejskiej, władz krajowych i regionalnych oraz innych instytucji.

Europejski Fundusz Inwestycyjny współpracuje z Urzędem Marszałkowskim województwa śląskiego, aby wspierać lokalnych właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw w ich drodze do sukcesu. Wspólnie przekazujemy ponad 500 milionów złotych na rzecz lokalnego rynku. Już ponad 300 przedsiębiorców z różnych sektorów otrzymało od nas finansowanie na preferencyjnych warunkach. Program ten wspiera zarówno projekty inwestycyjne jak i finansowanie kapitału obrotowego firm.

Dzielimy się ryzykiem

Wraz z naszymi partnerami z województwa śląskiego, poprzez ukierunkowane wykorzystanie środków UE, jesteśmy w stanie pokryć część ryzyka ponoszonego przez instytucje finansowe przy udzielaniu pożyczek dla przedsiębiorców. Oznacza to, że instytucje finansowe z którymi współpracujemy są w stanie pożyczyć więcej, większej ilości firm.

Zapewniamy preferencyjne finansowanie

Jako drugi komponent tego programu zapewniamy również MŚP nieoprocentowane finansowanie z funduszy UE za pośrednictwem naszych partnerskich instytucji finansowych, które wraz ze środkami prywatnymi umożliwia im udzielenie pożyczek dla MŚP na niższy procent.

Korzyści dla małych i średnich

Oprócz zwiększonej dostępności pożyczek właściciele małych firm korzystają z:

  • Obniżonego oprocentowania,
  • Obniżonych opłat i prowizji,
  • Potencjalnie niższych wymagań dotyczących zabezpieczeń.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl