Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
imageimageimage
The title of the project

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra - Etap IV oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich - Etap II

Name of the beneficiary
GMINA MIEDZIANA GÓRA
Project value
14 771 062,24 zł
Co-financing from the EU
9 615 273,00 zł
Voivodeship
świętokrzyskie
County
kielecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
action
4.3. Gospodarka wodno-ściekowa
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt pod nazwą „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra Etap IV oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich Etap II” jest kontynuacją rozpoczętej w 2001 r. kanalizacji gminy Miedziana Góra. Tym razem unijne dof inansowanie pozwoli na zbudowanie kanalizac ji w miejscowościach Miedziana Góra, Tumlin-Wykień, Tumlin Podgród, Ciosowa i w części Ćmińska. Łączna długość sieci wyniesie 43,58km.

W ramach projektu rozbudowana zostanie również oczyszczalnia ścieków w Kostomłotach Drugich. Zostanie ona wyposażona w urządzenia technologiczne, które zwiększą jej przepustowość z 1000 mł do 1500 mł ścieków na dobę. Wybuowanych zostanie także dziewięć przepompowniścieków (dwie zostaną wyposażone w agregaty prądotwórcze) i pięć przepompowni przydomowych.

– Przez całe lata nie szczelne przydomowe szamba powodowały, że nieczystości z łatwością dostawały się do środowiska naturalnego. Teraz wreszcie większość miesz kańców będzie mogła podłączyć się do kanalizacji. To oznacza wygodę i skuteczną ochronę środowiska naturalnego – twierdzi wójt gminy Miedzia na Góra.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl