Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD- Chodzież – Piła Główna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

kategoria
nazwa beneficjenta
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
wartość projektu
613 710 651,80 zł
dofinansowanie z UE
424 107 897,30 zł
Województwo
wielkopolskie
Powiat
chodzieski
m. Poznań
obornicki
pilski
poznański
program
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
działanie
5.2. Transport kolejowy
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na modernizacji linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła Główna o długości 92,985 km.

W ramach Projektu przewiduje się:

 • budowę przystanków osobowych: Poznań Podolany, Osiedle Grzybowe, Złotkowo, Gołaszyn (Bogdanowo);
 • prace na szlakach nawierzchni kolejowej wraz z korektą geometrii łuków;
 • modernizację lub odbudowę odwodnienia liniowego i stacyjnego;- przebudowę układów torowych stacji;
 • budowę lub modernizację peronów, wraz z wiatami i małą architekturą, wizualnymi i dźwiękowymi urządzeniami informacji podróżnych;
 • prace na przejazdach: modernizacja nawierzchni drogowej – płyty przejazdowe, dojazdy do przejazdów;
 • budowę nowych przyłączy energetycznych w celu zasilania w energię elektryczną urządzeń sterowania ruchem kolejowym i oświetlenia;
 • przebudowę obiektów inżynieryjnych, modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym(srk) obejmującą odcinek Poznań Główny PoD – Piła Główna systemem zdalnego sterowania  urządzeniami komputerowymi;
 • modernizację urządzeń srk na przejazdach kolejowych w związku ze zmianą kategorii przejazdów lub dostosowanie istniejących urządzeń do zwiększonej prędkości;
 • przebudowę w niezbędnym zakresie linii LPN w związku ze zmianami układów torowych,- modernizację i przebudowę oświetlenia peronów, przejazdów oraz przebudowanych układów torowych przy zastosowaniu nowych i energooszczędnych rozwiązań;
 • budowę urządzeń monitoringu i kontroli dostępu;- budowę urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów;
 • przebudowę zasilania dla poszczególnych obiektów infrastruktury kolejowej.

W wyniku realizacji projektu uzyskane zostaną następujące parametry techniczno-eksploatacyjneoraz funkcjonalne:

 • prędkość maksymalna dla ruchu pasażerskiego – 120 km/h;
 • prędkość maksymalna dla ruchu towarowego – 80 km/h;
 • maksymalna długość pociągu – 600 m;- dopuszczalne naciski osiowe – 221 kN

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.