Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
image
The title of the project

Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD- Chodzież – Piła Główna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

category
Name of the beneficiary
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Project value
614 877 000,00 zł
Co-financing from the EU
424 915 000,00 zł
Voivodeship
wielkopolskie
County
chodzieski
m. Poznań
obornicki
pilski
poznański
program
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
action
5.2. Transport kolejowy
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt polega na modernizacji linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła Główna o długości 92,985 km.

W ramach Projektu przewiduje się:

 • budowę przystanków osobowych: Poznań Podolany, Osiedle Grzybowe, Złotkowo, Gołaszyn (Bogdanowo);
 • prace na szlakach nawierzchni kolejowej wraz z korektą geometrii łuków;
 • modernizację lub odbudowę odwodnienia liniowego i stacyjnego;- przebudowę układów torowych stacji;
 • budowę lub modernizację peronów, wraz z wiatami i małą architekturą, wizualnymi i dźwiękowymi urządzeniami informacji podróżnych;
 • prace na przejazdach: modernizacja nawierzchni drogowej – płyty przejazdowe, dojazdy do przejazdów;
 • budowę nowych przyłączy energetycznych w celu zasilania w energię elektryczną urządzeń sterowania ruchem kolejowym i oświetlenia;
 • przebudowę obiektów inżynieryjnych, modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym(srk) obejmującą odcinek Poznań Główny PoD – Piła Główna systemem zdalnego sterowania  urządzeniami komputerowymi;
 • modernizację urządzeń srk na przejazdach kolejowych w związku ze zmianą kategorii przejazdów lub dostosowanie istniejących urządzeń do zwiększonej prędkości;
 • przebudowę w niezbędnym zakresie linii LPN w związku ze zmianami układów torowych,- modernizację i przebudowę oświetlenia peronów, przejazdów oraz przebudowanych układów torowych przy zastosowaniu nowych i energooszczędnych rozwiązań;
 • budowę urządzeń monitoringu i kontroli dostępu;- budowę urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów;
 • przebudowę zasilania dla poszczególnych obiektów infrastruktury kolejowej.

W wyniku realizacji projektu uzyskane zostaną następujące parametry techniczno-eksploatacyjneoraz funkcjonalne:

 • prędkość maksymalna dla ruchu pasażerskiego – 120 km/h;
 • prędkość maksymalna dla ruchu towarowego – 80 km/h;
 • maksymalna długość pociągu – 600 m;- dopuszczalne naciski osiowe – 221 kN

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl