Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich - Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji

kategoria
nazwa beneficjenta
MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE
wartość projektu
53 086 100,93 zł
dofinansowanie z UE
37 124 075,43 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
m. Kraków
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt dotyczy przeprowadzenia niezbędnych robót wykończeniowych, konserwatorskich i instalacyjnych w obiekcie Muzeum Czartoryskich w Krakowie, aranżacji i wyposażenia pomieszczeń ekspozycyjnych, edukacyjnych, związanych z działalnością merytoryczną (pomieszczeń niewystawienniczych) w celu zaprezentowania wystawy stałej, na którą składają się unikalne, często nie pokazywane publiczności zabytki z bogatych zbiorów rodu Czartoryskich. Projekt pod wzgl. technicznym obejmuje takie zadania jak: -wykonanie prac budowlanych, dostosowawczych i wykończeniowych przestrzeni muzealnych w zabytkowym Pałacu (wykonane zostaną m.in. roboty budowlane, roboty instalacji elektrycznych i słaboprądowych, dostawa z montażem wyposażenia wystawy oraz pomieszczeń towarzyszących, a także dostawa wraz z montażem systemu radio-monitoringu warunków klimatycznych); -zakupy wyposażenia AV i IT niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej; -przeprowadzenie prac konserwatorskich obiektów ekspozycyjnych z kolekcji Czartoryskich, w tym zakup specjalistycznego wyposażenia; -wytworzenie odwzorowań cyfrowych – digitalizację obiektów ekspozycyjnych z kolekcji Czartoryskich wraz z zakupem infrastruktury sprzętowej; -przygotowanie nowej ekspozycji (wystawy stałej) i działań okołowystawowych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.