Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
image
The title of the project

Kolej na dobre połączenia - unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.

category
Name of the beneficiary
PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA
Project value
990 402 775,59 zł
Co-financing from the EU
402 505 379,30 zł
Voivodeship
projekt ogólnopolski
County
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
action
5.1. Rozwój kolejowej sieci TEN-T
fund
Fundusz Spójności
perspective
2014 - 2020

PKP Intercity realizuje największy program inwestycyjny w historii Spółki pod nazwą „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, którego zadaniem jest m.in. zakup i modernizacja taboru oraz modernizacja stacji postojowych do 2023 roku. Przewoźnik planuje przeznaczyć na ten cel ponad 7 mld zł. W ramach programu realizowane są m.in. dwa strategiczne projekty. W ramach projektu PKP Intercity zmodernizuje 183 wagony, dostosowane do maksymalnej prędkości eksploatacyjnej 160 km/h, 20 lokomotyw elektrycznych osiągających maksymalną prędkość eksploatacyjną 160 km/h oraz 6 lokomotyw spalinowych do zadań manewrowych. Ze zmodernizowanego taboru zostaną utworzone 34 pociągi. Główne trasy, po których będą się one poruszały to: Szczecin–Trójmiasto–Olsztyn–(Białystok), Wrocław/Zielona Góra–Poznań-Gdynia/Olsztyn–(Białystok), Kraków/Lublin–Katowice–Wrocław–Zielona Góra–Szczecin–(Świnoujście). Składy zostaną wyposażone w różnego rodzaju udogodnienia zapewniające komfortową podróż różnych grupom pasażerów, np. rodzinom z dziećmi, osobom starszym czy podróżnym z niepełnosprawnościami. Projekt obejmuje również modernizację stacji postojowych: Gdynia Grabówek, Szczecin Zaleskie Łęgi, Olsztyn, Kraków Główny Zachód oraz Wrocław Główny. Zakupionych zostanie również 6 pojazdów szynowo-drogowych do prowadzenia prac manewrowych dla stacji Kraków KGZ, Przemyśl, Gdynia Grabówek, Gdynia Leszczynki.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl