Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Pomocna Dłoń - usługi zdrowotne i społeczne skierowane do mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Name of the beneficiary
FUNDACJA 4FUTURE
Project value
4 332 733,68 zł
Co-financing from the EU
3 682 823,63 zł
Voivodeship
łódzkie
County
brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
pabianicki
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
action
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Celem projektu jest rozwój, w okresie VII’18-XII’21, usług zdrowotnych i społecznych skierowanych do osób niesamodzielnych, z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (dalej ŁOM), poprzez poszerzenie oferty partnerów w zakresie usług zdrowotnych (16 miejsc) oraz społecznych (50 miejsc). Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych w wieku 65+ oraz dzieci (18-), zamieszkałych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) oraz ich opiekunów/rodzin. Wśród głównych rezultatów wymienić należy powstanie 18 miejsc świadczenia usług zdrowotnych, 50 miejsca świadczenia usług społecznych, objęcie wsparciem 281 osób oraz ich otoczenia (102 opiekunów faktycznych i członków rodzin). W ramach projektu uruchomiony zostanie Klub Seniora, oferujący szeroką gamę aktywności dla niesamodzielnych osób 65+, w tym m.in. zajęcia tematyczne, prozdrowotne, integracyjne, kulturalne, edukacyjne oraz poradnictwo prawne, socjalne, psychologiczne, rodzinne.W projekcie zakłada się również realizację domowej opieki długoterminowej (do 12 m-cy) dla 60 osób niesamodzielnych 65+ (3 edycje po 20 osób). Opieka obejmować będzie wsparcie pielęgniarki, opiekuna, dietetyka, rehabilitanta, psychologa i będzie realizowana również w weekendy i w godzinach popołudniowych. 60 opiekunów faktycznych objętych będzie działaniami edukacyjnymi ze strony specjalistów. Trzecią formą wsparcia w projekcie będzie domowa opieka hospicyjna realizowana dla 21 dzieci oraz ich rodzin (42 osoby). W ramach projektu zakłada się rozszerzenie działań realizowanych w ramach gwarantowanych świadczeń podstawowych, m.in. poprzez udostępnienie sprzętu, działania edukacyjne dla opiekunów faktycznych, wsparcie wolontariuszy, zajęcia dla rodzeństw, wsparcie psychologiczne rodzeństw, wsparcie psychologiczne rodzin w procesie żałoby.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl