Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

NiezŁOMni mieszkańcy ŁOM-świadczenia opieki zdrowotnej w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych

nazwa beneficjenta
UNIPOLIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
1 326 930,08 zł
dofinansowanie z UE
1 127 890,57 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
pabianicki
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych dla grupy 24 osób niesamodzielnych z obszaru Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Projekt przewiduje stworzenie indywidualnego planu wsparcia dla każdej z osób z uwzględnieniem diagnozy sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, problemowej, potencjałów, predyspozycji i potrzeb.Osoba niesamodzielna lub jej opiekun prawny będą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji o kształcie, formie i zakresie wsparcia. Główne zadania w projekcie to: pielęgniarska opieka długoterminowa, wsparcie lekarzy specjalistów wobec niepełnosprawności i towarzyszącej jej wielochorobowości, rehabilitacja domowa.Każdy z uczestników zostanie objęty wsparciem „skrojonym na miarę” jego potrzeb. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby regionu w kwestii zdrowia i przyczyni się do zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług medycznych, świadczonych w formie zdeinstytucjonalizowanej. Projekt przewiduje również wykorzystanie w ramach oferowanego wsparcia nowych technologii (specjalistyczne mobilne urządzenie medyczne do rehabilitacji), tym samym jest w pełni zgodny z polityką społeczeństwa informacyjnego.Projekt jest skierowany również do 24 opiekunów osób niesamodzielnych, którym zaoferowane zostaną szkolenia w obszarze kompleksowej opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.