Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimagevideo
The title of the project

Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile

Name of the beneficiary
GMINA PIŁA
Project value
25 729 405,90 zł
Co-financing from the EU
15 825 742,95 zł
Voivodeship
wielkopolskie
County
pilski
program
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
action
3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt pn. „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” zlokalizowany jest w Polsce, w województwie wielkopolskim, w gminie Piła. Wnioskodawca zamierza w ramach realizacji projektu zakupić 13 autobusów (7 o napędzie hybrydowym oraz 6 z silnikiem diesla), które planuje się wykorzystywać w szczególności na liniach o największym natężeniu ruchu oraz na połączeniach podmiejskich w obszarze funkcjonalnym miasta Piły (np. gmin Szydłowo i Ujście), wdrożyć System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, rozbudować elementy infrastruktury drogowej o nowoczesne, przystosowaną do potrzeb pasażerów i świadczonych usług transportowych wiaty przystankowe połączone z wiatą rowerową (przebudowana infrastruktura zasilana będzie między innymi przy użyciu OZE), przeprowadzić szeroką kampanię informacyjną promującą transport publiczny oraz zrealizować skuteczną promocję projektu. SDIP będzie innowacyjnym systemem, da możliwość zarządzania komunikacją miejską w sytuacjach awaryjnych. Będzie to system otwarty, czyli po odpowiednim doposażeniu w lokalizatory GSM autobusów innych przewoźników informacja o ich trasach i przystankach będzie wyświetlana na miejskich tablicach. Umożliwi dostosowanie i regulację rozkładów jazdy różnych przewoźników. Działania projektu przyczynią się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej miasta i regionu oraz jego spójności wewnętrznej, co przyczyni się do wzmocnienia jego konkurencyjności. Projekt przyczyni się do osiągania celów strategicznych miasta i regionu, między innymi poprzez tworzenie ułatwień dla transportu zbiorowego – budowę węzła przesiadkowego, wdrożenie spójnego Inteligentnego Systemu Transportowego, promocję ekologicznych form transportu zbiorowego oraz wykorzystanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie miejskim. Projekt jest związany z projektami znajdującymi się na liście projektów podstawowych EFRR planowanych do zrealizowania w ramach POSI.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl