Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Hybrydowy system inteligentnej diagnostyki modeli prognostycznych

Name of the beneficiary
BD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Project value
1 975 240,00 zł
Co-financing from the EU
1 485 073,25 zł
Voivodeship
lubuskie
County
gorzowski
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
action
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Numer_referencyjny_programu_pomocowego: SA.41471(2015/X) Przeznaczenie_pomocy_publicznej:art. 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014). Przedmiotem projektu są prace B+R nad utworzeniem prototypu platformy inteligentnej diagnostyki, monitorowania i budowy modeli predykcyjnych. Platforma będzie posiadać m.in. funkcjonalności: – tworzenie „nowej wiedzy” z surowych danych – zmiennych "kandydatów" do budowy modeli – diagnostyka i monitorowanie różnych typów modeli – poprawa skuteczności modeli: modele samouczące i optymalizacja za pomocą agregacji kilku modeli – budowa alternatywnych modeli przez automat z użyciem metod uczenia maszynowego – interpretacja wyników i ocena listy kluczowych zmiennych dla modeli uczenia maszynowego – zarządzanie cyklem życia modeli Przewiduje się wykonanie badań nad budową inteligentnych algorytmów. Algorytmy zautomatyzują i wzbogacą proces przygotowania danych do modelowania z surowych danych źródłowych. Platforma będzie analizować wyniki istniejących modeli i pozwoli na autonomiczne tworzenie alternatywnych lepszych, samouczących się modeli. Model utworzony przez robota będzie testem siły modelu analizowanego w platformie. Model automatyczny będzie tworzyć gotowe modele lub podpowiadać analitykom zmienne i kombinacje zmiennych, których uwzględnienie może wpłynąć na istotną poprawę jakości predykcji badanego zjawiska. Problemy badawcze/wyzwania technologiczne: Opracowanie i budowa algorytmów: − zawierających wiedzę ekspercką i dziedzinową, ujętą w ontologicznej bazie wiedzy automatyzującej przygotowanie danych do modelowania − modeli uczenia maszynowego − standaryzujących ocenę jakości modelu na podstawie wielu kryteriów − modeli uczenia maszynowego. Grupy docelowe: Przemysł: − budowa inteligentnych syst

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl