Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Prace B+R nad opracowaniem innowacyjnej produkcji funkcjonalnych pasz dedykowanych pod tucz pstrąga w zamkniętych obiegach wody

kategoria
nazwa beneficjenta
WODNA FARMA SP. Z O.O.
wartość projektu
5 353 104,35 zł
dofinansowanie z UE
3 268 630,54 zł
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
ostródzki
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu są prace B+R nad opracowaniem innowacyjnej receptury, technologii wytwarzania i zasad karmienia paszami dedykowanymi pod tucz pstrąga w zamkniętych obiegach wody. Rezultatem prac będzie nowatorska receptura pasz tuczowych umożliwiająca samodzielną produkcję pasz ekstrudowanych dla ryb w oparciu o surowce złożone z innowacyjnych składników: mączki z szarłatu (Amaranthus cruentus) oraz larw mącznika młynarka (Tenebrio melitor). Dzięki ich właściwościom wyeliminowane będą z receptury paszy składniki, które budzą zastrzeżenia konsumentów (mączka rybna, GMO, niektóre substancje przeciwutleniające). Koncepcja produkcji pasz tuczowych zakłada ich wytwarzanie na potrzeby hodowli pstrąga w zamkniętych obiegach wody (zwanych dalej RAS od ang. Recirculating Aquaculture System: system recyrkulacji, woda krąży po zbiornikach i jest ponownie wykorzystywana po przetworzeniu tj. po przefiltrowaniu). Dzięki oczekiwanej wysokiej strawności komponentów i precyzyjnemu zbilansowaniu składu paszy z zapotrzebowaniem pokarmowym ograniczona zostanie ilość wydalanych odchodów a tym samym ładunek związków fosforu i związków azotu wprowadzanych do wody. Ustalona zostanie odpowiednia kaloryczność pasz zapewniających szybki wzrost ryb i ograniczających negatywne skutki otłuszczenia. Do osiągnięcia celu posłużą badania, które dostarczą informacji na temat strawności pasz opartych o wybrane surowce i ich wpływu na zdrowie i jakość mięsa pstrąga tęczowego oraz testy żywieniowe przeprowadzone na otwartych stawach i w warunkach hodowli w zamkniętej hali. Wynikiem projektu będą receptury pasz uwzględniające stabilny skład biochemiczny surowców, charakteryzujące się wysoką strawnością i przyswajalnością składników pokarmowych m.in. dzięki korzystnym właściwościom szarłatu. Poprawiony zos

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.