Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

StreetLAIT– System zdalnej kontroli infrastruktury oświetleniowej z wykorzystaniem analizy obrazu i analityki predykcyjnej.

Name of the beneficiary
BD POLSKA SP. Z O.O.
Project value
1 928 116,06 zł
Co-financing from the EU
1 448 452,92 zł
Voivodeship
lubuskie
County
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
1.1. Badania i innowacje
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii inteligentnej analizy obrazów pozwalającej na detekcję awarii i monitorowanie pracy oświetlenia ulicznego w miastach oraz wykonywania ww. dodatkowych analiz. Efektem projektu będzie zintegrowany system monitorowania oświetlenia wykorzystujący zestaw kamer oraz zaawansowanego oprogramowania wyposażonego w samouczące się algorytmy (w tym, uczenia maszynowego i głębokiego uczenia) umożliwiające bieżące monitorowanie stanu oświetlenia ulicznego. Budżet projektu: 1 928 116,06 PLN w tym koszty kwalifikowane: 1 861 943,42 zł PLN. Dofinansowanie: 1 448 452,92 PLN. Okres realizacji projektu: 06.2019 – 12.2022. Prace badawcze zostały podzielone na 4 Etapy / Zadania: Zadanie 1 (Badania przemysłowe): Wykonanie środowiska testowego (06.2019 – 01.2021) Zadanie 2 (Badania przemysłowe): Analiza danych, budowa modeli i algorytmów rozpoznawania obrazu (02.2020 – 07.2021) Zadanie 3 (Badania przemysłowe): Opracowanie prototypu systemu i jego weryfikacja w środowisku testowym (01.2021 – 10.2021) Zadanie 4 (Prace rozwojowe): Demonstracja narzędzia na danych produkcyjnych w warunkach rzeczywistych (10.2021 – 12.2022) W wyniku realizacji projektu zostanie nawiązana współpraca Wnioskodawcy z jednostką naukową. Prace B+R zostaną częściowo zlecone Wydziałowi Technicznemu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Rezultatem projektu będzie prototyp rozwiązania przetestowany na danych produkcyjnych w warunkach rzeczywistych, który następnie zostanie wdrożony do działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez poszerzenie oferty produktowej o nową usługę detekcję awarii i monitorowanie pracy oświetlenia ulicznego w miastach oraz na wykonywaniu innych analiz: wykrywanie i klasyfikacja obiektów, liczenie wystąpień obiektów na obrazie, czytanie tablic rejestracyjnych pojazdów oraz detekcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Skala innowacyjności rezultatu projektu została określona na poziomie ponadregion

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl