Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

GearShift – budowa silnika zachowania kołowych pojazdów mechanicznych oraz generowania plansz w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji na bazie platformy Unreal Engine

Name of the beneficiary
ECC GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Project value
6 842 865,00 zł
Co-financing from the EU
4 920 024,50 zł
Voivodeship
pomorskie
County
m. Gdańsk
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
action
1.2. Sektorowe programy B+R
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Numer_referencyjny_programu_pomocowego: SA.41471(2015/X) Przeznaczenie_pomocy_publicznej: art: 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014). Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego w skali globalnej silnika zachowania pojazdów oraz generowania map w dynamicznym środowisku gier. Tworzony silnik będzie uniwersalnym narzędziem pozwalającym dowolnemu zespołowi developerskiemu pracującemu w silniku Unreal tworzyć zaawansowane gry o tematyce motoryzacyjnej. Narzędzie dedykowane będzie do studiów deweloperskich zajmujących się produkcją gier komputerowych, które dzięki narzędziu będą mogły w sposób efektywny tworzyć gry komputerowe charakteryzujące się realistycznym modelem jazdy oraz szerokim zakresem map. Silnik zostanie wdrożony również do własnej działalności gospodarczej ECC Games. Projekt zostanie zrealizowany w 4 etapach obejmujących badania przemysłowe (etap 1 – 2) oraz prace rozwojowe (etap 3 – 4), a rezultatem prac badawczo – rozwojowych będzie silnik fizyczny w wersji beta z zaimplelemtowanym modułem generatora map opartym na sieciach neuronowych GAN. Tematyka podjęta w ramach prac badawczych związana będzie z opracowaniem i rozwojem innowacyjnych silników grafiki i fizyki na potrzeby gier oraz ich adaptacją do wymagań różnych platform i urządzeń (mobilnych, konsol, etc.), a sam projekt wpisuje się w zakres tematyczny konkursu, dotyczący budowy wieloplatformowych silników grafiki/fizyki na potrzeby zaawansowanych technologicznie gier wideo.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl